Παράγοντες που επηρεάζουν την ακρίβεια διαστάσεων των μεταλλικών εξαρτημάτων σφράγισης

Τα διαφορετικά μεταλλικά μέρη σφράγισης έχουν διαφορετικές απαιτήσεις για ακρίβεια.Εφόσον ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις ακρίβειας των πελατών και εξετάζουμε πλήρως το κόστος παραγωγής, μπορούμε να παράγουμε κατάλληλα εξαρτήματα σφράγισης.Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ακρίβεια των διαστάσεων των μεταλλικών εξαρτημάτων σφράγισης πρέπει να είναι γνωστοί σε όλους.Ας το δούμε μαζί.

Προϊόντα σφράγισης μετάλλων Μεταλλικά εξαρτήματα σφράγισης

Η ακρίβεια διαστάσεων των μεταλλικών εξαρτημάτων σφράγισης αναφέρεται στη διαφορά μεταξύ του πραγματικού μεγέθους των εξαρτημάτων σφράγισης και του βασικού μεγέθους.Όσο μικρότερη είναι η διαφορά, τόσο μεγαλύτερη είναι η ακρίβεια διαστάσεων των μεταλλικών εξαρτημάτων σφράγισης.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν είναι οι εξής:

1. Ακρίβεια κατασκευής της μήτρας σφράγισης μετάλλων. Γενικά, τα περισσότερα μέρη καλουπιού επεξεργάζονται με μεσαίο σύρμα.Εάν ο πελάτης απαιτεί εξαρτήματα σφράγισης υψηλής ακρίβειας, πρέπει να χρησιμοποιήσει αργή επεξεργασία καλωδίων

2. Το διάκενο του κοίλου και του κυρτού μήτρας.

3. Η ελαστική ανάκτηση του υλικού μετά τη σφράγιση. Οι ιδιότητες των διαφορετικών υλικών είναι διαφορετικές, γεγονός που θα επηρεάσει την τομή, τη γωνία και το γρέζι των τμημάτων σφράγισης

4. παράγοντες στη διαδικασία παραγωγής, όπως ανακριβής τοποθέτηση, ασταθείς ιδιότητες υλικού, διαφορετική πίεση πίεσης, ταχύτητα σφράγισης κ.λπ.

Νέα

Μπορεί να χωριστεί σε δύο κατηγορίες: βαθμό ακριβείας και κανονικό βαθμό.Ο συνηθισμένος βαθμός είναι η ακρίβεια που μπορεί να επιτευχθεί με πιο οικονομικά μέσα και ο βαθμός ακρίβειας είναι η ακρίβεια που μπορεί να επιτευχθεί με την τεχνολογία σφράγισης.

Η ποιότητα της επιφάνειας των εξαρτημάτων σφράγισης μετάλλων δεν πρέπει να είναι υψηλότερη από την ποιότητα της επιφάνειας των πρώτων υλών, διαφορετικά χρειάζεται να αυξηθεί η επακόλουθη επεξεργασία για να επιτευχθεί, γεγονός που αυξάνει το κόστος παραγωγής.


Ώρα δημοσίευσης: 26 Ιουλίου 2022
,